Kalite Yönetim Sistemi

kalite.nisantasi.edu.tr

Kalite Komisyonu Üye Listesi

Prof. Dr. Şenay Yalçın Rektör
 

Prof. Dr. İlhami ÇOLAK Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı
 

Prof. Dr. Ahmet DEMİREL İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan V.
 

Dr. Öğr. Üyesi Önder EYECİOĞLU Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sencer GİRGİN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.
 

Dr. Öğr. Üyesi Umut Davut BAŞOĞLU Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
 

Öğr. Gör. Tuncel ÖZ Meslek Yüksekokulu Müdürü V.
 

Prof. Dr. Ahmet İrfan YÜKLER Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü V.
 

Dr. Öğr. Üyesi Hazar DÖRDÜNCÜ Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü
 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTUNTAŞ Genel Sekreter V.
 

Zeynep YAMAN Genel Sekreter Yardımcısı
 

Hande İMDAT Öğrenci Konseyi Başkanı