Kalite Yönetim Sistemi

kalite.nisantasi.edu.tr

Kalite Politikası

Nişantaşı Üniversitesi’nin vizyonu doğrultusunda, dijital teknolojilerle uyumlu bir kampüs ikliminde, 4. Sanayi Devrimi’nin getirdiği yenilikleri önceleyen bir eğitim yaklaşımıyla yeni nesil çalışma ortamlarına uyum sağlayabilen girişimci ruha sahip öğrenciler yetiştiriyoruz; akademik ve idari kadrolarımızla araştırma faaliyetleri yürütüyor ve projeler geliştiriyoruz. Bu kapsamda,

  • Eğitimde, yönetimde ve araştırma faaliyetlerinin her aşamasında öğrenci/akademik/idari personelin tüm beklenti ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran,
  • Öğrenci/akademik/idari personelin sürekli kendini geliştirmesine ve ekip çalışmasına uygun bir atmosfer sağlayan,
  • Öğrenci/akademik/idari personele kalite bilinci aşılayan,
  • Dış paydaşlarıyla etkili bir iletişim ve verimli iş birlikleri geliştiren,
  • Çevreye duyarlı,
  • Toplumsal sorunları dikkate alan,

bir kalite politikası izliyoruz.