+90 (212) 210 10 10

Nişantaşı Üniversitesi Kalite Komisyonu

Nişantaşı Üniversitesi Kalite Komisyonu

Sıra  No

Ad-Soyad

 

1

Rektör

Prof. Dr. Şenay YALÇIN

2

Rektör Yardımcısı

Prof.Dr. Mehmet ÜNAL

3

İ.İ.S.B.F. Dekanı

Prof. Dr. Uğur YOZGAT

4

M.M.F. Dekan V.

Prof. Dr. Şenay YALÇIN

5

S.T.F Dekanı

Prof.Dr. Hüseyin ÇELİK

6

S.H.YO. Müdürü

Prof.Dr. İbrahim GÖNEN

7

B.E.S.YO. Müdürü

Doç.Dr. Umut D. BAŞOĞLU

8

U.B.YO. Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Hazar DÖRDÜNCÜ

9

S.B.YO. Müdür V.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTUNTAŞ

10

M.YO. Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Tuncel ÖZ

11

L.E.E Müdürü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ALTUNTAŞ

12

Genel Sekreter V.

Ahmet SÜNGERİÇLİOĞLU

13

Genel Sekreter Yardımcısı

Zeynep YAMAN

14

Öğrenci Konsey Başkanı

Furkan Kalyoncu

 

Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları

  • Üniversitemizin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla Üniversitemizin iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak,
  • Üniversitemize özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve bu kapsamdaki çalışmaları Senato'ya sunmak;
  • İç değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek ve üniversitemiz değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurum iç değerlendirme raporunu hazırlayarak Senato'ya sunmak ve onaylanan yıllık kurum iç değerlendirme raporunu Üniversitemizin resmi internet sayfasından kolay erişilebilir şekilde kamuoyu ile paylaşmak;
  • Üniversitemizin dış değerlendirme programı için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek;
  • Üniversitemizin dış değerlendirme süreci sırasındaki çalışmalarına destek vermek.

 

Arabulucuk Komisyonu

ASIL KOMİSYON ÜYELERİ

Dr. Öğr. Üyesi Hazar Dördüncü

Tuğba Duran

 

YEDEK KOMİSYON ÜYELERİ

Gülizar Koçyiğit

Banu Büşra Yıldırım

Av.Songül Koçşahin

Apply Nişantaşı